Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Zero tolerance

 • Hotel Akersloot hanteert een zero tolerance beleid. Helaas hebben wij dit moeten instellen door vervelende gebeurtenissen in het verleden. Voor al onze gasten geldt dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Indien het gezelschap jonger is dan 25 jaar rekenen wij een borg van € 150,00. Bij check-out ontvangt u deze (per bank) weer retour, wanneer de kamer in de juiste staat is achtergelaten.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden.
 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisreglement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Hotel Akersloot zich het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en/of, indien er sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie.

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • Een zuurstof, gas of helium tank bij je te hebben. Mocht dit van medisch belang zijn meldt dit dan vooraf bij de receptie.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Kaarsen aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd.
 • De brandmelder af te plakken
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van € 175,00.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Nooduitgangen te blokkeren.
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Rozenblaadjes en/of confetti te verspreiden in de kamer.
 • Decoratie mee te brengen of te laten brengen door party planners. Dit geldt voor o.a. ballonnen, slingers, led verlichting etc.
 • Ongeregistreerde of andere hotel gasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, wordt er een gepaste boete in rekening gebracht.
 • Meerdere personen op de kamer dan het toegestane aantal.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Directie van het hotel.

 • Onze directie wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Reglement suites

 • Het is absoluut verboden kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar. (Het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Het is verboden om rozenblaadjes en/of confetti op de kamer te verspreiden.
 • Op de suite zijn maximaal twee personen toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om ongeregistreerde of andere hotel gasten op de kamer te ontvangen. Indien er wel andere gasten op de kamer worden aangetroffen, wordt er een gepaste boete in rekening gebracht.
 • De uitcheck-tijd voor de suite is uiterlijk 12:00 uur. Hierna zullen wij de suite controleren.
 • Er zijn géén kinderen en huisdieren toegestaan op de suites.
 • Wij vragen voor de kamersleutel uitgifte een borg (tussen €150 en €400 afhankelijk van het kamertype) of het achterlaten van een print van uw creditcard, ter garantie. Wanneer de kamer in de juiste staat is achtergelaten zullen wij de borg binnen enkele werkdagen per bank retourneren.
 • Eventuele schade wordt verrekend met de borg. Bij grotere schade zullen wij u hiervoor een factuur sturen. Nadat de suite is geïnspecteerd, wordt de borg aan u terugbetaald indien goedgekeurd.
 • Borg wordt uitsluitend terugbetaald aan de gast die zich tijdens het inchecken gelegitimeerd heeft. Het tonen van legitimatie bij de retour betaling van de borg is verplicht.
 • De minibar op de suite is leeg. U kunt bij de receptie een minibar box kopen.
 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht
 • Mocht er sprake zijn van overlast vanaf de door u geboekte kamer, kan de bedrijfsleiding besluiten dat u de kamer zonder teruggave dient te verlaten.
 • Roken is in ons gehele hotel niet toegestaan.
 • Indien de borg binnen 3 dagen na vertrek niet wordt opgehaald zijn wij gemachtigd de borg kwijt te schelden.
 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande regels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Akersloot leidt dit tot onmiddellijke verwijdering ,aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie.